LITTERATURTIDSSKRIFTET KAMILLA

Kamilla er et litteraturtidsskrift som publiserer skjønnlitterære tekster.

OM OSS

Vi vil først og fremst være et utstillingsvindu for uetablerte forfattere, men som lokkemat har vi også med bidrag fra mer kjente navn. Kamilla kommer ut fire ganger i året.

Send bidrag til:
tekst@littkamilla.no

Alle tekster vil bli vurdert.

REDAKSJONEN:

Redaktør og PR-ansvarlig:
Thomas Espevik – thomas@littkamilla.no

Redaksjon:
Alexander H. Sandtorv, Anita Christensen, David Sviland, Ida Bergitte Andersen Hundvebakke, Jonas Hansen Meyer, Nina Bjordal, Nordis Seel Tennes, Ole Kristian Ã…rdal.

Art director:
Petter Aunemo Suul – petter@littkamilla.no