Kamilla & brevet

Kjære Kamilla-følgere!

Tema for neste nummer er brev. Denne tekstformen hvor avsender og mottakers relasjon er avgjørende for hvorvidt det blir et formelt eller intimt brev. Henrik Ibsen skrev rimbrev, mens Arne Garborg skrev prosabrev. Hvilken form du bruker, er opp til deg. Send ditt bidrag til tekst@littkamilla.no innen 31. august, og kryss fingrene for at nettopp du blir publisert i ‪#‎kamillaogbrevet‬

brev

&